Return to Article Details การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE): ทฤษฎีจากการปฏิบัติการในชั้นเรียน Download Download PDF
🛈 การล็อกอินสำหรับสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ ลิงก์นี้