กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนการคิดเชิงนามธรรมสำหรับการคิดเชิงคำนวณ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF