กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานร่วมกับกลวิธี REAP เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy