กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MATH-3C ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy