กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยยุค Gen Z Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy