กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy