กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษาในการจัดการผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชน ในเขตเมืองพัทยา ด้วยการปฏิบัติการฝึกอบรม: การศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy