กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ต่อความสอดคล้องในการมองโลกของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย The Effects of Neuro-Linguistic Programming on Sense Coherence of Attempted Suicidal Clients Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy