กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาทางเลือกการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงาน A Study to Find the Optimum Air-conditioner Temperature that is Comfortable and Consuming Minimum Power Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy