กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน Factors Conducing to Academic Promotion of Instructors in Private Universities Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy