กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม: มุมมองจากประเทศสหรัฐอเมริกา Revision of standards in social studies, religion and culture subject area: Considering from American perspective Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy