กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โรคและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อของปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชังบริเวณแม่น้ำมูลจังหวัดบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy