กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF