กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเผาถ่าน วิถีดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น สู่เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF