กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิเคราะห์ตัวละครชายขอบในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน: อำนาจ พื้นที่ และการเมืองในวรรณกรรมไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF