กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพการศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy