กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy