กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประวัติศาสตร์ตัวนางผู้ชายในการแสดงนาฏยศิลป์ไทย Download Download PDF