กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียง ปัจจุบันในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF