กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่ง โดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF