กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบวนเกษตร: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy