กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสอนที่แก้ไขข้อบกพร่อง เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มโดยการสร้างมโนมติทางคณิตศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy