กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้วยโปรแกรมฝึกแบบวงจร ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของเด็กชายอายุ 9 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน Download Download PDF