กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมการสรรหาคนที่ “ใช่”: กระแสโลกและความท้าทายของราชการไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล