กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการระบบไอซีทีเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ : กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล