กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา พื้นที่เสนอขอขึ้นบัญชีพระธาตุพนมสู่มรดกโลก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy