กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ BIM เพื่อนำเสนอเทคนิคการถอดปริมาณงาน : กรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ 6 ชั้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy