กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของฮูปแต้มกับภูมิทัศน์ชุมชน Download Download PDF