กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของฮูปแต้มกับภูมิทัศน์ชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF