กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมแหล่งทำเกลือสินเธาว์บ่อกฐิน ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF