กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การก่อสร้างและค่าพลังงานสะสมรวมวัสดุอาคารผนังดินอัด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF