กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาศาลาไผ่ขนาดเล็ก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF