กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษารูปแบบของการค้าระยะใกล้ในมิติด้านภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy