กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษารูปแบบของการค้าระยะใกล้ในมิติด้านภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF