กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล