กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การอธิบายหลักการแรกของธาเลสกับการอธิบายตัณหาของพุทธปรัชญา: ความเหมือนและความต่างในมิติวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF