กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระปัญจวัคคีย์ในขณะที่ฟังปฐมเทศนาบวชเป็นพระภิกษุแล้วหรือยัง? ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF