กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลแห่งคำสอนพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อการสถาปนา เส้นทางราชมรรคาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF