กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตีความแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง Pity and Fear กับ หิริโอตัปปะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF