กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คัมภีร์กังขาวิตรณีอภินวฎีกา : การแปลและศึกษาวิเคราะห์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF