กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF