กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจำการ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF