กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิเคราะห์หลักจิตนิยามในฐานะมโนสำนึกทางศีลธรรมสากล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF