กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของการใช้ IFRS 9 ต่อมูลค่าของกิจการของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล