กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ใช้งบการเงิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF