กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำปลาส้มตัวจากปลาสร้อยขาวที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบภูมิปัญญาของชุมชน กรณีศึกษาบ้านท่าค้อ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy