กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สารประกอบฟีนอลิกและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของน้ําหมักสาบเสือและประยุกต์ผลิตเป็นน้ํายาทําความสะอาดพื้นผิวในหมู่บ้านท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสายยาว ต. ถลุงเหล็ก จ. บุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy