กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คติอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปในพะเยา Download Download PDF