กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเสริมสร้างแนวปฏิบัติในการสังคมสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF