กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบูรณาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์ Download Download PDF