กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล