กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล